Tankekjør og meditasjon

I våre hjerner pågår det en konstant indre dialog, hvor den ene tanken utløser den neste. Hva er det som styrer disse tankene, og hva fører de til? Alle disse tankene er et resultat av vår påvirkning utenfra, spesielt i barndommen. Først og fremst våre foreldre, men dernest søsken, øvrig familie, barnehagepersonale, lærere og våre øvrige omgivelser og hendelser. Etter hvert preges vi også av religion, politikk og samfunnsmoral.

Våre tanker er derfor en konstant resirkulering av alle hendelser og opplevelser, som har blitt preget av det ovenforstående. Det sier seg selv at dette også i neste omgang preger oss som mennesker, og styrer oss i den ene eller andre retningen. Det er med andre ord ikke vi selv som styrer våre liv, slik vi ønsker å tro, men summen av hva vi har blitt programmert med.

Denne programmeringen styrer og påvirker våre liv helt underbevisst. Når vi så opplever at vi ikke er fornøyd med vårt liv, skyldes det at programmeringen ikke stemmer overens med våre bevisste ønsker. Vår bevissthet representerer våre ønsker og ambisjoner, men dessverre så er det ikke denne delen av hjernen som styrer hoveddelen av våre liv. Mens vår bevisste hjerne er opptatt med å resirkulere og gruble over alle de programmerte tankene, flyter livet videre foran våre øyne. Da sitter den underbevisste hjernen alltid på plass i førersetet, og styrer oss etter det som er programmert inn i databasen.

Dersom vi føler at vi ikke er fornøyd med vårt liv, er vi som regel heller ikke fornøyd med oss selv. Da kan det være en trøst å tenke på at det ikke er MEG SELV det er noe galt med, men med min programmering. Vi er nemlig ikke våre tanker, vi er de som opplever våre tanker. For å bli mer bevisst på hvem JEG er, er meditasjon et bra hjelpemiddel. Gjennom meditasjon kan vi trene oss selv til å bli mer selvbevisst og finne tilbake til vårt SANNE JEG, og bryte sirkelen av negative og båndleggende tanker. Vi kan bli flinkere til å se at JEG er bra nok, og hva det er JEG ønsker.

Anbefaler en meditasjonsvideo som jeg har oversatt til norsk av Dr. Deepak Chopra. Den ligger på Youtube under «Farmen Rankefeltterapi, Meditasjon»

Tom E. Myrbråten, psykoterapeut og tankefeltterapeut MNLH

 

Siste innlegg