Energipsykologi i praksis

#traumer#angst#depresjon#utbrenthet#stress#psykisk#tankefeltterapi#alternativbehandling

På bakgrunn av 10 års erfaring som fosterfar, med mye opplæring og studier om traumer, samt et par år med behandling av traumer og krenkede følelser på egen klinikk, har jeg kommet fram til følgende teori: 

Traumer fra barndommen skyldes ofte vonde opplevelser og hendelser, som framkaller vonde følelser som ikke blir regulert.  Siden vi ikke er født med egenskapen til å regulere egne følelser, trenger vi en sensitiv og trygg omsorgsperson til å regulere våre vonde følelser og opplevelser.  Dersom disse følelsene blir regulert på en god måte, trenger det ikke føre til traumer.  Men om det i motsatt fall ikke blir regulert, vil det lagres i underbevisstheten som en ubehandlet og uregulert følelse, som vil fortsette å plage oss og skape utrygghet i framtiden.

Nå har det seg slik, at vår underbevissthet hverken er smart eller har noe tidsperspektiv.  Den skiller ikke på om den vonde hendelsen skjedde i går eller for 20-30 år siden.  Det betyr at dersom vi klarer å finne denne/disse bakenforliggende årsakene til traumet, og gjenopplever det ved å gå inn i de samme følelsene, så er det ikke for sent å bearbeide disse følelsene i dag.  Hver gang vi går tilbake til en slik vond opplevelse, vil vår underbevissthet (som ikke vet forskjell på fantasi og virkelighet) tro at dette skjer igjen akkurat nå.  Den vil da forsøke å få oss bort fra det vonde gjennom å aktivere vår stressrespons (kamp, flukt, frys). 

Mange mener at det hjelper å ta disse følelsene fram i lyset og snakke om de.  Ja,- det kan nok hjelpe litt, men de blir ikke borte.  Kanskje de avtar litt i styrke, og at de derved er blitt litt svakere neste gang vi tar de fram.  Dersom denne metoden skal føre til at følelsene blir borte, må man gjenta denne prosessen utallige ganger før det slutter å gjøre vondt.  Dette er både slitsomt, plagsomt og krever stor utholdenhet. 

Det som skjer ved energipsykologi (TFT,EFT) er at man via vårt energisystem regulerer de vonde følelsen ved hjelp av tapping, som er en lett banking med fingrene på noen av kroppens aku-punkter.  Vi opplever da at vonde følelser som i starten er på 8-9 på en skala fra 0-10, begynner å gå nedover i løpet av noen minutter.  Gjennom å fortsette denne prosessen i 5-20 minutter (individuelt), vil vi som regel ende på 0-2 på styrkeskalaen.  Når dette minnet så går tilbake «på lager» er det i den nye regulerte utgaven.  Det sier seg da selv at neste gang vi tar fram dette minnet, så er det fortsatt den regulerte versjonen på 0-2 i styrke, og det vil da ikke lenger være plagsomt og vondt.

Det vil i praksis si at konkrete enkeltstående traumer, som vi finner ganske lett, ofte kan reguleres ned i løpet av en enkelt behandling.  Når det så gjelder mer komplekse traumer, hvor det ikke er mulig å sette fingeren på en enkelt episode, stilles det større krav til terapeutens kunnskap og tar som regel noe lengere tid.

Tom E. Myrbråten, traume og tankefeltterapeut MNLH

2 kommentarer

Siste innlegg