Selve tenkemåten bak Energipsykologi

#tankefeltterapi, #tft, #angst, #psykologi, #følelser, #depresjon, #stress, #eft, #utbrent, 

Når jeg bruker uttrykket engergipsykologi, så er det fordi dette er et litt mer omfattende uttrykk. Dette omfatter både Tankefeltterapi (TFT), Emotional Freedom Tecnique (EFT), Faster-EFT, m.m.  Selv benytter jeg både teknikken til TFT og FasterEFT.

Vel så viktig som selve teknikken, er det som er det bakenforliggende tankesettet. Når det gjelder behandling av følelser, så er det flere måter å tenke på. Noen mener at dersom man sliter med vonde og vanskelige følelser, uten at det er en konkret og nærliggende årsak, så er det fordi man tenker feil. Da er det tankene og fornuften man henvender seg til. De bevisste tankene kommer gjerne fra den bevisste delen av hjernen. Her ligger våre evner til å tenke både negative og positive tanker. Dersom vi gjennom samtaler klarer å snu de negative tankene til positive, så har vi for så vidt oppnådd det som er målet på kort sikt.

Når det gjelder negative og vonde følelser, så kommer de som regel av et eller flere vonde minner. Dette kan i noen tilfeller være minner vi er helt bevisste og klar over. Andre ganger kan det være minner vi ikke er bevisst, på grunn av at det kan skrive seg fra et så tidlig tidspunkt i livet, at vår bevissthet ennå ikke var utviklet. Små barn har jo som kjent ikke særlig utviklet fornuft eller bevissthet. Det er derfor vi kan fortelle de hva som helst, og de tror alt er sannhet. Det er slik vår hjerne er skapt fra naturens side, og at dette er viktig i forhold til innlæring og erfaringer om livsviktige funksjoner. Det ville ikke vært smart om vi skulle ha egenskapen til å stille oss kritisk og tvilende til slik innlæring.

 Alt det vi lærer i denne tidlige fasen i livet (0-6 år) lagres fortløpende i vår underbevissthet, og er med på å forme vår identitet og kultur. En vesentlig faktor for hvordan vår identitet og personlighet formes, er de omgivelsene vi vokser opp i. Alle feil som blir begått mot oss i denne fasen, oppfattes av kroppen som sannhet og riktig, og underbevisstheten vil bruke dette senere i livet. Vonde og negative opplevelser lagres og huskes, for å forhindre gjentagelser senere i livet. Nå er det slik at vår underbevissthet ikke henvender seg til vår bevissthet via tanker, men ved hjelp av følelser. Hver gang vi kommer i kontakt med ting vår underbevissthet oppfatter som farlige,- vanskelige,- eller ubehagelige situasjoner, så utløses vår stressrespons. Dette er rett og slett måten vår underbevissthet sørger for å få oss bort fra det vonde, farlige eller ubehagelige.

 Dersom det vonde og plagsomme, er noe som ligger lagret i vår underbevissthet, og stadig forårsaker indre stress , uro, vonde følelser, er det ikke mulig å flykte bort fra dette. Fremgangsmåten vi da benytter innenfor energipsykologi, er å forsøke å finne tilbake til hvilke minner det er som skaper disse vonde følelsene. Når vi så klarer å finne disse, og behandler med vår tappingteknikk, så opplever kroppen at de vonde følelsene forsvinner. Noen ganger kan dette skje veldig brått, mens andre ganger tar det lengre tid. Dersom en klient ikke blir bra etter slik behandling, skyldes det som regel at man enten ikke har truffet det riktige minnet, eller at det er flere ting som man ikke har klart å få fram. Slik jeg ser det, så er det å behandle følelsene direkte, uten å behandle de bakenforliggende minnene, som å klippe vekk en løvetann uten å fjerne roten. Den vil før eller senere dukke opp igjen.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapaut

8 kommentarer
  1. kan underbevissthet danne en respons for re-traumatisering? dvs man oppsøker destruktivtet eller “Identification with the Aggressor” – mulig klassisk og uheldig er at en overgriper, overgriper selv eller slags stockholm syndrom eller rett og slett blir i et voldelig forhold mot all sunn fornuft? En stressreaksjon som ikke får en til å fly vekk, stivne eller slåss; men velkommer det vonde. Er det mulig? At det utrygge føles tryggt….

  2. S: Du er helt klart inne på noe her. Det vi vokser opp med og erfarer i programmeringsfasen (0-7) oppfattes av vår underbevisste hjerne, som det som er riktig og sant. Vi vil da lære oss strategier for hvordan vi skal forholde oss til og takle disse forholdene. På en måte skaper vi oss en trygghet i utryggheten. Når vi så senere opplever det helt motsatte, har vi ikke utviklet strategier for å takle dette, og det føles da utrygt. Dette virker kanskje ikke fornuftig, men kan lettere forstås dersom vi horder fornuften utenfor. Vår underbevissthet har nemlig ingen fornuft.

  3. la oss si man er programmert nokså OK; og som viser til her så er underbevisstheten uten fornuft; er den da en samling minner/energier fra før? Om vi da mister fornuften; feks ved psykose der realitetsbildet blir forstyrret – kan man allikevell få tak i en ‘bro’ mellom fornuften og det underbevisste der man faktisk er nokså frisk allikevell. La oss si en person har tankeproblemer som forstyrrer realitetsbildet – da kan man heller ikke lene seg tilbake å tenke på at underbevisstheten ordner opp, før man selv ordnet opp i sin egen bevissthet? – if that makes any sense.

  4. s: Slik vi tenker, så blir dette en litt kunstig broblemstilling. Vi mener at det stort sett er vår programmering/omsorg i oppveksten, som bestemmer vår “psykologiske immunforsvar”. Dersom vi har en trygg og god oppvekst, skal det mye til at vi opplever f.eks. en psykose. Overveldende følelser som vi ikke klarer å deale med, skyldes som regel en eller annen form for feil i vår programmering. Har du en trygg og god oppvekst når det gjelder følelser, så tåler man som regel hendelser i voksenlivet mye bedre. Vi bruker jo å si at bak alle vonde følelser, som igjen fører til vonde tanker, ligger det alltid vonde minner. Det er sjelden noe galt med vår fornuft, det ligger jo i selve navnet, men problemet er at den blir parkert når sterke følelser dukker opp. Rent fysiologisk skjer det mye endringer i kroppen vår under stress. En av tingene er at blodårene i prefrontal coretex (fremre del av hjernen) trekker seg sammen. Noe kan jo bli så følelsesmessig engasrt, at de “går helt i svart”. Siden det er her vår bevissthet/fornuft holder til, så forklarer dette ganske mye. Blodet strømmer bakover i hjernen til bl.a. amygdala, hvor vår hukommelse og sanser holder til. Det er da underbevisstheten/følelsene som overtar styringen av kroppen. Hva styrer så underbevisstheten? Jo, nettopp vår programmering og tidligere erfaringer som ligger lagret i hukommelsen. Se min video “Vår emosjonelle livslinje” her forklares dette på en enkel måte. Dersom noen påstår at det er noe galt med tankene dine, så hevder vi at det er feil. Vonde tanker kommer fra vonde minner. Selv om vi tror at vi har glemt disse minnene, så huskes de av vår underbevissthet. Straks vanskelige minner og følelser blir regulert ned, så kommer tankene og fornuften tilbake i førersetet helt automatisk.

  5. leste opp om tapping-teknikk igår; ikke iherdig grundig men så at det er påvist forskningsmessig fra Harvard University at det fungerer; er masse ulike former for terapi som du vet – TFT en av dem.
   når gjelder kunstig problemstilling så, ja – men samtidig basert på mitt første skriv her så basert på min egen subjektive opplevelse av hendelser; det subjektive blir da sett på i ditt skriv med underliggende kunnskap om hvordan det ligger til – for en som sliter er det da vanskelig å ta det til seg når stormer som mest, muligens enda værre om har påvises psykotiske symptomer; feks en paranoid psykotisk person er nok meget vanskelig å snakke fornuft med akkurat der og da – personen er nok livredd fra før av og amygdala er i full galopp.
   men intressant lesing igjen. Ha det godt

  6. S: Ikke noe tvil om at det fungerer… i USA kom TFT på lista for evidensbaserte behandlingsmetoder i februar 2016. For at det skal skje, må det foreligge et antall seriøse forskningsresultater som beviser effekten. Jeg kjenner til en psykolog som lærte seg TFT etter 30 år som behandler. Hun uttalte “endelig har jeg lært noe som virker”. Vi er som sagt ikke så opptatt av diagnoser, men av hva det er som har skjedd av negative opplevelser og påvirkning i tidlig barndom, og oppover i livet. Jo større problemer man har, jo mer trenger man TFT. Besøk gjerne min side på Facebook: Farmen Tankefeltterapi

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg