hits

Blogg

Tanker, følelser og atferd

For å bedre kunne forstå hvordan vi tenker, føler og oppfører oss, er det fornuftig å kjenne til forskjellen mellom vår bevisste,- og underbevisste hjerne. Tanker og fornuft styres av vår bevisste ...

Omsorgshjulet

  De fleste av oss som er 50 år og eldre, har vokst opp i en tid hvor det mer eller mindre var den autoritære stilen som gjaldt i forhold til oppdragelse av barn. Dette førte jo til mye mer o...

Trygghet vs. angst

Vi vet alle at det å føle trygghet, er et absolutt grunnleggende behov for at vi skal trives og utvikle oss som mennesker. Først når vi føler oss trygge har vi evnen til å utvikle gode relasjoner o...

Lær dine følelser å kjenne

Våre følelser styres hovedsakelig av vår underbevissthet, og er ikke lett å overstyre ved hjelp av bevisstheten. Tenk for eksempel på noe du liker veldig godt, eller noe du er veldig redd...

Er du ofte sint på ditt barn?

Noen tror at det å bli sint på barnet sitt i gitte situasjoner, er en viktig del av oppdragelsen. Dersom man ikke blir sint vil ikke barnet forstå at det barnet gjorde var feil. Dette er en myte!&n...

Angst og panikk angst

Angst er en lidelse som stadig blir mer og mer vanlig i vårt stressede samfunn. Mange sliter med angst uten engang å være klar over hva det er som forårsaker disse meget ubehagelige reaksjonene i k...

Anerkjennelse av vonde følelser

Et viktig prinsipp innen traumeforståelse, er at «vonde følelser forsvinner ikke med mindre de blir anerkjent». Behovet for å bli anerkjent på våre følelser, er et grunnleggende prinsipp hos oss me...

Hvorfor er tilknytning og relasjon så viktig?

Det første som utvikler seg i et nyfødt barns hjerne, er evnen til relasjon og tilknytning. Dette er jo helt logisk, fordi barnet er helt avhengig av en annen person for å få næring til å overleve....

Hva er et traume, og hvordan oppstår det?

Man skiller gjerne mellom enkeltstående traume og komplekse traumer. Felles for begge er at de berører våre følelser i sterk grad. Det er også stor forskjell mellom traumer i voksen alder og barndo...

Føler barn det samme som voksne?

Som barn har vi akkurat de samme følelsene som voksne. Faktum er at det er i tidlig barndom våre følelser formes, og vil prege vår personlighet resten av livet. Her hviler det et stort ansvar på fo...

Persepsjon,- viktigere enn vi tror

   Hva ser du her...?  En eller to...? Persepsjon er et uttrykk som kanskje ikke er like kjent for alle.  Dette ordet er ikke så helt enkelt å forklare, men på Wikipedia står d...

Underbevisst vs. bevisst (følelser vs. fornuft)

Hvorfor er det så viktig å tenke på positive ting og hendelser framfor negative? Jo, blant annet fordi vår underbevissthet følger med og får med seg både det vi sier og det vi tenker. Siden de...

Nyttårsforsetter - 3 metoder for endring av vaner

De fleste av oss har gjerne noe vi ønsker å endre i vår atferd. Det kan være noe man ønsker å bli bedre på i forhold til prestasjoner, eller noe man ikke liker ved seg selv som man gjerne...

Dine barn trenger deg!

Hvordan kan vi styrke våre barn mot mobbing? Noen barn er mye mer sårbare ovenfor mobbing enn andre. Dette merkes selvfølgelig av de som mobber, og en kan da lett bli et såkalt mobbeoffer. Det er i...

Underbevisstheten,- den spennende delen av hjernen

Vår hjerne består av en del vi kaller vår bevissthet, tenkehjernen, som styrer vår fornuft. Den har også en del vi kaller underbevissthet, som blant annet styrer våre følelser. Den bevisste de...

Utagering

Selve definisjonen på ordet agere er ifølge Store norske leksikon:  handle, virke, utføre; spille en rolle, opptre som, skape seg. Det er jo et ord som brukes mye i dag om enkel...

Tilknytning mellom foreldre og barn

Helt fra fødselen av er vi mennesker helt avhengig av tilknytning til en omsorgperson. Tilknytning eller relasjon, er de første koblingene som danner seg mellom cellene ( neuronene) i hjernen vår e...

Barns "tilpassing"

Gjennom hele oppveksten er barn opptatt av å tilpasse seg til sine omgivelser, og finne måter å takle livet sitt på. De må først og fremst tilpasse seg sine foreldres krav om oppførsel og væremåte....

Når følelsene tar overhånd (traumeforståelse)

Det som skiller oss mennesker fra dyrene, er muligheten til å tenke fornuftig. Nå er det ikke dermed sagt at denne muligheten alltid er tilgjengelig. Dersom vi deler inn hjernen i to deler, den bev...

Separasjon på flere plan

I følge Dr. Gabor Mate, så er metodene for å behandle/forholde oss til kreft og div. autoimmune sykdommer,  som å forsøke å løse trafikkork ved å studere forbrenningsmotoren. Han hevder videre...

Proksymal separasjon (forklaring følger)

Dette er et  fremmed og ukjent begrep for de fleste, men den reelle betydningen er noe som mange av oss har opplevd. Proksymal sepaeasjon er noe barn opplever når foreldrene ikke er tilst...

Søsken,- samme foreldre,- samme programmering??

Hvorfor blir søsken forskjellige til tross for at de blir oppdratt av de samme foreldrene? Dette er et meget vanlig spørsmål som mange av oss stiller. Vi lærer om at det er programmeringen som...

Hvordan redusere sykefravær?

I en nylig forskningsrapport fra Nasjonal Kompetansesenter for Arbeidsrettet Rehabilitering, kommer det fram at arbeidstakere som blir spurt om hva de mener er årsaken til deres sykefravær, svarer ...

Årsaken til uforklarlige smerter og plager

Hvorfor har vi alle disse plagene og smertene i kroppen, uten at det beviselig feiler oss noe konkret? Slik vi tenker i forhold til energipsykologi, er at kroppen vår er et speilbilde av våre ...

Mer om følelser og fornuft.

Vi har en tendens til å tenke om barns ivaretagelse, at så lenge de er trygge, sikret og får god omsorg, så er alt bra. Dette er selvfølgelig riktig og viktig. Det som derimot er et faktu...

Dysleksi - lesevansker

  Enten man kaller det dysleksi eller lesevansker, så handler det i bunn og grunn om at man ikke leser fort nok. Nå kan det være flere årsaker til at man ikke leser så fort, men det er i hver...

Hvordan god eller dårlig relasjon påvirker læring

Hvorfor er god relasjon så viktig for at barn og unge skal lære? En god relasjon skaper trygghet, og hjernen er da i  lære-modus. Dersom det motsatte er tilfelle, og barnet eller ungdommen ikk...

Aksepterer og elsker du deg selv?

Gjør følgende test for deg selv: sett deg godt til rette i en stol, lukk øynene,  ta et dypt åndedrag, og si til deg selv.. "jeg respekterer og elsker meg selv" Kjenn så godt etter hvorda...

Avhengighet (fluktomani)

Fluktomani er et begrep som jeg lanserte i mitt forrige innlegg her på denne bloggen, som forklarer avhengighet på en litt annen måte. Innenfor energipsykologien, er vi veldig opptatt av å søke å ...

"Fluktoman" et nytt begrep for avhengighet.

  Den tradisjonelle måten å tenke på i forhold til avhengighet, er at det er alkoholen eller narkotikaen som er problemet. For enkelte mennesker er de så sterkt vanedannende, at bare ett...

Webinar om traumeforståelse

Det siste halve året har jeg produsert over 60 innlegg på denne bloggen om energipsykologi og traumer. Det nye jeg har begynt med nå, er at jeg arrangerer små mini-webinar om disse temaene. He...

Vår underbevissthet og gjentakelseprinsippet

Avsnittet nedenfor var en kommentar jeg fikk på mitt forrige innlegg "Tre grunnpilarer". Mens jeg satt og skrev et svar på dette, både hyggelige og interessante innlegget, så jeg mer og mer at det ...

Tre grunnpilarer til god helse

I dag oversvømmes sosiale medier av tilbud til alle som ønsker å få et bedre og mer vellykket liv. For å prøve å oppsummere litt, så handler det slik jeg ser det, om tre hovedområder. Det handler o...

Lever du i harmoni med deg selv?

Hva vil det si å leve i harmoni med seg selv? Etter min definisjon betyr det å akseptere seg selv, å være fornøyd med den man er. Alt for mange av oss går rundt og skulle ønske vi var en annen. Vi...

09.10.2017

Som jeg har sagt mange ganger "Traumer er roten til alt ondt... både hos enkeltpersoner og i samfunnet". Det er i stor grad bakgrunn til de fleste psykiske og fysiske sykdommer, samt kriminalitet, ...

Vår emosjonelle livslinje

En enkel illustrativ beskrivelse av hvordan vår bevisste,- og underbevisste hjerne fungerer i forhold til hverandre, og i forhold til hvordan vi takler og løser problemer i hverdagen.

Hvorfor skader vi oss selv og andre?

Hvorfor gjør vi vonde ting mot andre mennesker? Hvorfor gjør vi vonde ting mot oss selv? Mange av oss har blitt rene ekspertene på å skade oss selv, både fysisk og psykisk. Vi bruker enten vonde mi...

Faster-EFT, en måte å kvitte seg med vonde følelser.

Innenfor energipsykologi finnes det flere metoder. Vi har TFT (Thought Field Therapie) og EFT (Emotional Freedom Techniques), som er de mest kjente. Den metoden jeg skal beskrive her kalles Fa...

Minner er ikke virkelighet

Når vi sier at et minne ikke lenger er virkelig, så menes det ikke at det ikke har skjedd, men at det ikke lenger er virkelighet.  Virkeligheten er det som foregår her og nå, mens minner kun e...

Slik styrer barndommen vårt voksne liv.

Hva betyr det å ha et vellykket liv? Er det slik at enkelte mennesker som vi ser lykkes i livene sine, har mer flaks enn andre? Det kan jo ofte se ut som om noen mennesker bare sklir gjennom livet,...

Hva er det egentlig som styrer vårt liv?

"Vårt liv er som en utskrift av vår underbevisste programmering", sitat dr. Bruce Lipton.   Dersom vi ikke er fornøyd med livet, og det er noe vi ønsker å endre, så er ikke dette alltid like ...

TFT via Facebook eller Skype

Er det virkelig mulig å få tankefeltterapi via internett? Ja det er det faktisk.  Det man trenger mest hjelp til av en terapeut, er å klare å finne de rette følelsene, og hva man skal fokusere...

TFT- bare placebo?

Noen hevder at TFT er "bare placeboeffekt".  La oss se litt nermere på dette.  Dersom du var syk og hadde plager og problemer, og fikk valget:  Du kan enten få noen piller som a...

Barns følelser og sinne

Veldig bra innslag i dag på "God morgen Norge" om det å anerkjenne og regulere barns følelser.  Det er det jeg har omtalt som å gi våre barn et godt "psykologisk immunforsvar".  Vi er nem...

Mer om følelser og problemer

Her vil jeg fortsette litt på mitt forrige innlegg om problemer og følelser.  Dersom vi erkjenner at det ikke er problemene rundt oss som er problemet, men hva vi føler om disse problemen...

Følelser og problemer.

Veldig mange problemer i livet er vanskelige, og for noen helt uoverkommelige.  Ikke på grunn av problemets egenart, men på grunn av hva vi føler om problemet.  Når vi så ser at noen menn...

Er vi egentlig alle elefanter?

En mann kom gående forbi et jorde hvor det var et sirkus som drev og rigget opp.  I utkanten av jordet ser han at det står en stor elefant og spiser gress.  Det er ikke noe gjerde ru...

Den viktige "programmeringsfasen" fra 0-6 år

Hvorfor oppvekstfasen fra 0-6 år er den viktigste i livet?  For å forstå dette bedre, må vi først se på hvordan vår hjerne utvikler seg fra vi blir født.  Den underbevisste delen, er...

Sykefravær - både fysisk og mentalt

  Fravær på jobben kan enten skyldes at man er fysisk fraværende på grunn av sykdom, eller at man er mentalt fraværende på grunn av vonde følelser og problemer. Det mentale sykefravær er det ...

Energipsykologi i praksis

#traumer, #angst, #depresjon, #utbrenthet, #stress, #psykisk, #tankefeltterapi, #alternativbehandling,  På bakgrunn av 10 års erfaring som fosterfar, med my...

TFT- evidensbasert i USA (dokumentert)

I USA finnes det et nasjonalt register for behandlingsmetoder (NREPP) som har lagt fram seriøs dokumentasjon på at de virker slik som de hevder at de gjør.  Vi som praktiserer TFT (tankefeltte...

Et lys i mørket

  #traumer, #angst, #depresjon, #utbrenthet, #stress, #psykisk, #tankefeltterapi, #alternativbehandling,   copyright Tom E. Myrbråten Når dagene...

Hvordan TFT fungerer

#traumer, #angst, #depresjon, #utbrenthet, #stress, #psykisk, #tankefeltterapi, #alternativbehandling,  Etter å ha jobbet med,- og studert om traumer i snart ti år, samt praktisert som tankef...

The Law of Attraction ... hvordan nå våre mål?

I USA snakker man mye om noe de kaller «The Law of Attraction» på norsk blir dette «tiltrekkingens lov».  Den handler rett og slett om at det vår hjerne er opptatt av/ fokuserer på, vil den ti...

Videre om avhengighet...

TEDx foredrag om traumer og avhengighet. Her er en video fra en som har forsket på dette området i mange år, Dr. Gabor Mate.  Han understreker at problemet ikke er det man er avhengig av, men...

Avhengigheten har mange ansikter

Avhengighet er et stadig tilbakevendende problem i vårt samfunn.  Stadig flere forskere kommer nå fram til at avhengighet, uansett hvilken form den har, handler om å klare å takle vonde følels...

Hva mangelfull omsorg kan fører til som voksen.

Nå har endelig forskningen klart å komme fram til det faktum at bak de aller fleste vonde følelser, traumer eller psykiske lidelser, ligger det vonde opplevelser fra barndommen.  Denne un...

Placebo.... behandling eller ikke?

Det mange forbinder med placeboeffekt, er når en pasient blir frisk av å få sukkerpiller i stedet for ekte piller. Selvfølgelig er det ikke sukkeret som gjør vedkommende frisk. Det er rett og slett...

Mer tanker om traumer.

Jeg leste for en god stund siden et utsagn fra nestlederen i Mental Helse, Linda Øye, som jeg likte veldig godt: «Unormale reaksjoner ut ifra erfaringer med unormale omstendigheter. Det er da norm...

Dr. Bruce Lipton, celleforsker, om livet...

Direkte oversatt fra Dr. Bruce Lipton: Ditt liv kommer ikke fra dine bevisste ønsker og lyster, ditt liv kommer fra din programmering. Funksjonen for sinnet er å skape samspill mellom tro og virk...

Programmeringsfasen, den viktigst.te fasen i live

For bedre å forstå hva det er som preger oss på godt og vondt, må vi se litt nærmere på hvordan vår hjerne fungerer, og hvordan den utvikler seg fra vi blir født.  Illustrasjonen og dataene er...

Hvem er det egentlig som styrer våre liv..?

Er det vi selv og vårt bevisste jeg, eller er det våre foreldre, våre øvrige omgivelser/miljø, og vår underbevissthet?  I følge nyeste forskning innenfor såkalt epigenetikk (bl.a. Dr. Bruce Li...

Tilbakemelding fra en fornøyd mor

Slike tilbakemeldinger varmer en tankefeltterapeut Her er meldingen jeg fikk fra en mor som hadde en datter i slutten av 20-årene. Hun kontaktet meg for en stund siden, for sin datter som var veld...

Er små barns følelser mer robuste enn voksnes?

Se for deg at du som voksen hadde hatt en sjef på jobben, som kjefter, korrigerer og irettesetter deg i en streng og nedverdigende tone, nesten daglig. Sannsynligvis så hadde det ikke gått veldig l...

TFT og seksuelle overgrep

Innen kognitiv terapi bruker man språket og vår bevissthet og forståelse av våre problemer, som behandlingsmetode for vonde følelser og traumer. Mange finner det vanskelig å snakke om vonde ting so...

Anerkjennelse og krenkelse.

Innenfor traumeforståelse heter det at «mangel på anerkjennelse som barn, er en krenkelse». Dette skyldes at små barn fra naturens side har et veldig sterkt behov for stadig å bli anerkjent. D...

08.07.2017

Vi kjenner alle til at vår hjerne består av både en bevissthet og en underbevissthet.  Derimot så tror jeg ikke alle er helt klar over hvilken del som styrer hva, og i hvor stor grad. &nb...

Musikk i mine ører...

I dag har jeg lyst til å fortelle om en henvendelse fra en klient i helgen.  Vedkommende (en voksen dame) hadde fått noen behandlinger hos meg, og siste gang var for ca. 2 mnd. siden...

Hvorfor slankekurer ikke virker...

Mange av oss kan gjerne si for eksempel «jeg elsker sjokolade» eller «jeg elsker god mat». Problemet er bare det at følelsen ikke er gjensidig. Sjokolade, godteri, god mat og drikke, elsker ikke os...

Følelsesmessig omsorgsvikt

De fleste av de jeg snakker med i mitt arbeide som terapeut, sliter med vonde og vanskelige følelser. De mest vanlige er depresjon og angst. Jeg jobber da stort sett ut i fra at det er barndomstrau...

Solskinnshistorie etter TFT behandling

Hadde bare så lyst til å fortelle en fin historie fra en Farmen Tankefeltterapi sist uke. Selv om historien er anonymisert, har jeg likevel fått klientens tillatelse til å skrive om ...

Er fortiden virkelig...?

Fortiden er ikke virkelig! Den eksisterer ikke! Sikkert mange som er uenig med meg i dette, men jeg påstår fortsatt at noe som kun finnes i en persons minne, ikke er virkelig. Problemet er derimot ...

ADHD arv eller miljø...

Om et barn ikke "fungerer" som det skal, så må vi ikke automatisk gi barnet skylden. Det er det samme som en plante i hagen som ikke "fungerer". Da sier vi aldri at det er noe galt med planten. Vi ...

«Psykologisk immunforsvar»

Hvorfor er det så viktig for små barn å «bli sett»? Siden vi mennesker er "flokkdyr" (sosiale vesener) er det viktig for vår utvikling å føle tilhørighet, trygghet og føle at vi er betydningsf...

Det gode liv...

Dette uttrykket begynner vel kanskje å bli noe slitt og velbrukt frase.  Jeg vil likevel slå et lite slag for "det gode liv".  Etter min mening så handler dette ikke om luksus, reiser og ...

Placeboeffekt ? kroppens evne til å heale seg selv.

Enten vi går til legen, psykologen eller alternativ behandling, om vi får piller eller blir operert, så er det en veldig stor prosent av helbredelser som skyldes placeboeffekten. Vi har jo for ekse...

Traumer,- roten til alt ondt... (både i oss selv og i samfunnet)

Bevissthet/ underbevissthet Vi mennesker er, på lik linje med dyrene, født med en egen evne til å ta til oss og lagre all informasjon om farlige og ubehagelige opplevelser fra vi blir født. Alle d...

Flue på veggen i terapi rommet...

Her vil jeg forsøke å skildre hvordan en TFT-behandling kan forløpe i praksis. Selv om historien er helt anonymisert, har jeg sørget for å få klientens godkjenning til å bruke episoden. &...

En enkel forklaring på forskjellen mellom barndomstraumer og voksentraumer

Barndomstraumer (utviklingstraumer) For å forsøke å forklare denne forskjellen, så handler det først og fremst om hjernens utvikling. Et lite barn har i sine første leve år ikke en skikkelig utvik...

Sammenhengen mellom fysisk helse og stress

Dersom vi ser for oss at hele vår kropp er et stort samfunn av mange milliarder celler, så har alle cellene hver sin arbeidsoppgave å utføre.  Alle disse arbeidsoppgavene har en ting til ...

Fantasi og virkelighet

De fleste av oss vet sikkert at vår underbevissthet ikke kan skille mellom fantasi og virkelighet, men  kanskje ikke alle er klar over det.  Om vi tenker oss at vi ser en fryktelig skumme...

Fantasi og virkelighet

De fleste av oss vet sikkert at vår underbevissthet ikke kan skille mellom fantasi og virkelighet, men  kanskje ikke alle er klar over det.  Om vi tenker oss at vi ser en fryktelig skumme...

Selve tenkemåten bak Energipsykologi

#tankefeltterapi, #tft, #angst, #psykologi, #følelser, #depresjon, #stress, #eft, #utbrent,  Når jeg bruker uttrykket engergipsykologi, så er det fordi dette er et litt mer omfattende ut...

Hvordan Tankefeltterapi fungerte etter 40 år med angst...

Tenkte å dele noen av mine opplevelser hos Farmen TFT , fordi noen få timer der allerede har forandret mye i livet mitt. Jeg har vært plaget av angst i 40 år, perioder med invalidiserende angst hvo...

Angst og Tankefeltterapi

Dersom hverdagen bombarderes med frykt, angst, tvil og bekymringer, trenger man hjelp til å bryte den onde sirkel. Når slike tanker og følelser tar overhånd, er vi helt under kontroll av vår underb...

"Våre to hjerner"

Videoen handler om å forklare styrkeforholdet mellom de to delene av vår hjerne, nemlig den bevisste og den underbevisste. Bevisstheten er den kognitive, tenkende og fornuftige delen, mens underbev...

Hvordan endre uønsket atferd...?

Innenfor energipsykologi tenker vi at dersom en følelse er sterk nok, så vil den overvinne og ta styring over fornuften. Det er jo nettopp dette vi ser resultatet  av under sterk utageren...

Barnslige metoder??

Enkelte av de metodene vi bruker innen energipsykologi, kan sikkert for mange virke vel enkle og kanskje litt banale. Det er slett ikke rart at man som voksen og fornuftig menneske tenker slik. En ...

Slankeoperasjon..?

På God morgen Norge i dag, hørte vi en psykolog som sier at de nå har kommet fram til at overspising må behandles psykologisk, og da fortrinnsvis ved hjelp av psykoterapi. Problemet var bare det at...

Hva er det egentlig som er problemet..?

Om vi tenker oss følgende prinsipp som grunnlag for våre følelsemessige problemer, og da mener jeg når følelsene virkelig blir et problem : «Det er ikke problemene vi møter på, som er pr...

Psykologiske "sår" er arvelig.

Psykologiske «sår» er arvelig. Når et barn blir født er hjernen som et blankt ark, når man tenker i forhold til minner, følelser, atferd etc. Veldig mye av dette læres gjennom de to tre første lev...

Hvor langt kan man strekke begrepet traumatisert..?

En gang jeg skulle holde foredrag for ansatte i en barnehage, fikk jeg spørsmålet:   «Tarumatiserte? er ikke det sånne som har opplevd krig?» Jo, selvfølgelig er de som har opplevd krig t...

"Vår emosjonelle livslinje"

Her forsøker jeg å forklare på en enkel måte hvordan vonde minner eller krenkelser fra tidlig barndom, kan dukke opp som vonde følelser senere i livet. I tiden fram til vi er 6-7 år, er den bevisst...

Introduksjon

Hei!  Endelig har jeg tatt skrittet og fått laget min egen blogg.  Jeg har i lang tid skrevet og linket stoff om traumer, følelser og fornuft, bevissthet og underbevissthet, på min Facebo...

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! :) Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før. Trenger du litt starthjelp f...
Tom E. Myrbråten

Tom E. Myrbråten

63, Hof

Jeg bor på et "hobby gårdsbruk" som vi kaller Farmen Gård i Hof, Vestfold. Her startet jeg i 2015 klinikken "Farmen Tankefeltterapi", i et eget hus på gården. Har jobbet 100% med traumerelatert arbeide siden 2008. Er utdannet tankefeltterapaut hos Mats Uldal International School of TFT. Jeg har også holdt en rekke foredrag om traumeforståelse/ traumebevisst omsorg, for lærere og barnehageansatte. I tillegg til det rent tekniske ved TFT (tappingteknikken), legger jeg stor vekt på bevisstgjøring og forståelse av hvordan våre følelser fungerer og styrer oss. På denne bloggen kommer jeg fortløpende til å legge ut tanker og meninger om følelsesrelaterte temaer, på en folkelig og forståelig måte.

Kategorier

Arkiv