Hvordan TFT fungerer

#traumer, #angst, #depresjon, #utbrenthet, #stress, #psykisk, #tankefeltterapi, #alternativbehandling

Etter å ha jobbet med,- og studert om traumer i snart ti år, samt praktisert som tankefeltterapeut på egen klinikk i godt og vel to år, har jeg laget følgende forklaring på hvorfor og hvordan TFT fungerer.  Dette er ingen vitenskapelig dokumentert teori, men en meget sannsynlig forklaring.

Noe som er et faktum, og dokumentert gjennom senere tids forskning (bl.a. ved Det Psykologiske Fakultet i Bergen, «Barnemishandling i utsatte grupper»), så er det stort sett traumeopplevelser fra barndommen som ligger til grunn for de fleste psykiske problemer og lidelser.  I tidlig barndom (0-7) er ikke vår bevissthet og fornuft utviklet.  Vi har heller ikke en medfødt evne til å regulere egne følelser.  Vi er derfor helt avhengig av en omsorgperson, som kan gi oss trygghet og trøst når vi blir redde og føler oss utrygge.  Vi er med andre ord prisgitt våre foreldres sensitivitet og evne til å registrere når det er behov for å gripe inn og regulere de vonde følelsene.  Straks disse følelsene er regulert, vil barnet få tilbake den trygge rolige følelsen.

Så lenge denne prosedyren blir fulgt, kan gjerne barnet oppleve hendelser som føles traumatisk, men det behøver likevel ikke føre til varige traumer.  Problemet oppstår gjerne i de tilfellene hvor omsorgspersonene ikke har evnen, kunnskapen eller tilstedeværelsen til å kunne regulere barnets vonde følelser.  Dette har da en tendens til å bli et gjentagjende fenomen, og barnet vil vokse opp med en generell følelse av utrygghet i mange situasjoner.  Denne følelsen av utrygghet kommer gjerne sterkere fram i forbindelse med vanskelige og traumatiske opplevelser senere i livet, og kan i en del tilfeller føre til psykiske problemer og lidelser.  Dette er reaksjoner som styres av vår underbevissthet, og er ikke lett å kontrollere ved hjelp av vår bevissthet (fornuft).

 

Vi som driver med energipsykologi (TFT, EFT) mener at det aldri er for sent å regulere disse vonde følelsene, som har ligget lagret i underbevisstheten siden barndommen.  Måten vi jobber med dette er at vi mentalt går tilbake, både til de ulike traumatiske og vonde hendelsene som har oppstått opp gjennom livet, og tilbake til barndommen.  Dersom vi så klarer å få klienten til å gjenoppleve disse vonde følelsene, benytter vi vår banketeknikk (basert på aku-punkter på kroppen) til å regulere følelsene. Jeg vil skyte inn at TFT utføres fult påkledd.  Når så disse følelsene er regulert, virker det på samme måte som om de hadde blitt det når det vonde faktisk skjedde.  Dette skyldes at vår underbevissthet ikke er smart, og lar seg manipulere da den ikke kan skille mellom fantasi og virkelighet. Man kan da i ettertid klare å tenke på de forskjellige vonde hendelsene, uten at det føles traumatisk.  Det betyr at vår underbevissthet har oppfattet følelsen som regulert, og derved ikke lenger trenger å utløse stressresponsen.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut MNLH

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Tom E. Myrbråten

Tom E. Myrbråten

63, Hof

Jeg bor på et "hobby gårdsbruk" som vi kaller Farmen Gård i Hof, Vestfold. Her startet jeg i 2015 klinikken "Farmen Tankefeltterapi", i et eget hus på gården. Har jobbet 100% med traumerelatert arbeide siden 2008. Er utdannet tankefeltterapaut hos Mats Uldal International School of TFT. Jeg har også holdt en rekke foredrag om traumeforståelse/ traumebevisst omsorg, for lærere og barnehageansatte. I tillegg til det rent tekniske ved TFT (tappingteknikken), legger jeg stor vekt på bevisstgjøring og forståelse av hvordan våre følelser fungerer og styrer oss. På denne bloggen kommer jeg fortløpende til å legge ut tanker og meninger om følelsesrelaterte temaer, på en folkelig og forståelig måte.

Kategorier

Arkiv

hits